Kinezyterapia

Kinezyterapia

Jest jedną z metod fizjoterapii, polega na leczeniu ruchem. Większość zaburzeń, które wymagają rehabilitacji ma charakter czynnościowy, dlatego tylko metodami czynnościowymi można je usunąć i doprowadzić do prawidłowej funkcji. Ruch jest specyficznym bodźcem, wywołujące reakcje fizjologiczne niemożliwe do uzyskania dzięki innym czynnikom fizykalnym. Ruch ma wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest usunięcie niepełnosprawności fizycznej lub pojawienie się mechanizmów kompensacyjnych oraz przygotowanie do dalszej rehabilitacji.

Kinezyterapia stosowana jest:

  • W schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu
  • W zespołach bólowych kręgosłupa
  • Po zabiegach operacyjnych
  • Po udarach mózgu
  • Po zawale mięśnia sercowego