Zasady i godziny przyjęć

Zasady i godziny przyjęć

Godziny przyjęć

Drodzy Pacjenci placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00. Poszczególni lekarze przyjmują według własnych harmonogramów dostępnych w informacji o lekarzu. Wizytę można zarezerwować telefonicznie. Pacjenci mogą w dowolnym momencie umówić lub odmówić wizyty, informując o swojej decyzji personel. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są tylko w obecności rodzica bądź opiekuna.

Godziny przyjęć

We wszystkich obszarach opieki nad pacjentem godziny przyjęć zaczynają się o godzinie 10:00 i kończą się o godzinie 18:00. Ze względu na wszystkich pacjentów, prosimy o zakrywanie ust i nosa w poczekalni.

Ze względu na swoje bezpieczeństwo dzieci poniżej 12. roku życia nie mogą pozostawać same. Dzieci nie mogą być pozostawione bez opieki w żadnej części Centrum Medycznego Dermedica.