Projekt

Projekt

Inwestycja w przyszłość firmy DERMEDICA Jolanta Budzyńska – Włodarczyk
Umowa o dofinansowanie nr 07.12-UDA-RPLU.01.01.00-06-038/12 z dnia 09.07.2013 roku


Twój pomysł, europejskie pieniądze

Szanowni Państwo!!!

Uprzejmie informujemy, że firma DERMEDICA Jolanta Budzyńska-Włodarczyk, ul. Koszary 55/1, 22-400 Zamość w 2013 roku podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Działanie 1.1

Tytuł projektu: "Inwestycja w przyszłość firmy DERMEDICA Jolanta Budzyńska – Włodarczyk"

Umowa o dofinansowanie nr 07.12-UDA-RPLU.01.01.00-06-038/12 z dnia 09.07.2013 roku

W wyniku realizacji projektu zakupione zostaną środki trwałe i oprogramowanie pozwalające na świadczenie 5 nowych usług: laseroterapia, fototerapia, medycyna estetyczna, kriochirurgia, badania dermatoskopowe z możliwością konsultacji przez Internet (videodermatoskopia + telemedycyna).

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie 2 nowych miejsc pracy jednego w pełnym wymiarze czasu pracy a drugiego w niepełnym wymiarze.