Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne jest to mikroskopowe badanie wycinka skóry lub innej tkanki celem różnicowania chorób oraz oceny procesu chorobowego. Do badania pobiera się niewielki wycinek skóry (od 2mm). Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.